Komparator Masy EWP ZNKomparator Masy EWP ZN 500 / 1000 

Do wzorcowania wzorców masy 500 i 1000 kg klasy M1

Świadectwo ekspertyzy komparatora EWP ZN 500 / 1000

 


Komparator Masy EWP ZN 2000 / 2500

Do wzorcowania wzorców masy 2000 i 2500 kg klasy M1

Świadectwo ekspertyzy komparatora EWP ZN 2000

 


Komparator Masy EWP ZN 500

Do wzorcowania wzorców masy 5000 kg klasy M1

Świadectwo ekspertyzy komparatora masy EWP ZN 5000